28 Haziran 2010 Pazartesi

Keneyi bizmi çoğaltıyoz?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah İnci, keklik, bıldırcın gibi yerden beslenen kanatlıların, mera kenelerine karşı biyolojik mücadele aracı olarak kullanılmasının doğru olmadığını öne sürdü.

İnci, açıklamada, keneler ile mücadelenin çok önemli olduğunu ve asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Keneleri insanlardan uzaklaştırmak için öncelikle mera hayvancılığına özellikle de koyun, keçi ve sığır yetiştiriciliğine önem verilmesi gerektiğini vurgulayan İnci, "Keneler merada otlayan koyun, keçi ya da sığıra yapıştığında bunları periyodik olarak banyoluklarda ilaçlayacağız. Dolayısıyla bu sırada kan emmiş olan dişi keneler ölecek. Bir dişinin ölmesiyle de 10-20 bin kenenin gelişmesini ve çoğalmasını engellemiş olacağız" dedi.

İnci, keklik, bıldırcın gibi yerden beslenen kanatlıların, mera kenelerine karşı biyolojik mücadele aracı olarak kullanılmasının doğru olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü nakleden kene türü Hyalomma Marginatum’dur. Bu tür bıldırcın, keklik, sülün, gibi yerden beslenen kuşlardan da kan emerek beslenebilir. Bu nedenle doğaya keklik, bıldırcın, sülün gibi yerden beslenen kuş türlerini salmak, keneleri azaltmaz aksine çoğaltır. Bunlar bilimsellikten uzak yaklaşımlardır. Ancak, bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na danışmanlık yapan çok değerli arkadaşlarımız var. Olağanüstü enerji sarf ederek bilgilendirme çalışması
yapıyorlar. Fakat bu kadar özveri ile yapılan gayretli çalışmalara rağmen, nerden çıktığı belli olmayan, dedikodu boyutunda bilgiler kapsamında birilerinin bir şeyler yaptığını duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Bu kene mücadelesi, bilimsel ve son derece de hassas bir problemdir ve çözümü de bilimsel olmak zorundadır. Biz sadece bilimsel yaklaşımın arkasına politik irade istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Periyodik olarak ilaçlama yapılacaksa nerede yapılacağını söylüyoruz. Kışın kene mücadelesinin ayrı, yazın ayrı yapılacağını söylüyoruz. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Zafer Karaer, kendisi benim de hocamdır, bu konuda sesini duyurmak için adeta çığlık atıyor."

SIĞIRI BULAMAYINCA İNSANA YAPIŞIYORLAR
KKKA hastalığı ile ilişkilendirilen Hyalomma Marginatum kenesinin genellikle sığırlarda görülen bir tür olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Abdullah İnci, şunları anlattı:

"Bu türün insanlara da zarar vermesinin sığır sayısındaki azalmanın yan etkilerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mera hayvancılığını bıraktığımız için meralarda konaklarını bulamayan bu hayvanlar, insanlara yapışıyor. Merada sığırı bulsa, biz de onu ilaçlasak bir dişi kenenin öldürülmesiyle 20 bin kene neslini birden öldürmüş olacağız. Eskiden bunu yapıyorduk. Şimdi yapamıyoruz. İnsanlar hayvanların otlatıldığı yerlere pikniğe gittiğinde, bağına bahçesine gittiğinde kene tehlikesi ile karşı karşıya geliyorlar ve buna da kader diyorlar. En acı olanı da bu. Böyle kader olmaz, buna kader diyemeyiz. Bizim insanımızın kaderi bu olamaz. Bu tehlike kırsalı, şehiri her tarafı sardı."

İnci, kenelere karşı bireysel korunma tedbirlerinin de mutlaka alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Ama bu tedbirleri herkes yerine getiremeyebilir. Bunun için Türk hayvancılığına genel yaklaşım içinde kene problemi ülkenin gündeminden çıkarılabilir. Bu durum, ayrıca bütün hastalıklarla mücadele için de çok önemlidir" dedi.

Demet Akalın - Evli Mutlu Çocuklu [Yeni klip 2010]

25 Haziran 2010 Cuma

Türkiye ve İran sağlık sektöründe de işbirliğin de

Türkiye ve İran sağlık sektöründe de işbirliği yapacak
Türkiye ve İran arasında sağlık alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı Tahran'da Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve ev sahibi ülkenin Sağlık Bakanı Merziye Vahid Destcerdi tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptının, bilgi ve uzman değişimi dahil, sağlıkla ilgili ortak işbirliği alanları oluşturulmasını kapsadığı belirtildi.

İmza töreninin ardından Akdağ ve Destcerdi birbirlerine hediye takdim etti.

Bakan Akdağ'ın, Türkiye'yi ziyaret davetine İranlı Bakanın olumlu cevap verdiği belirtildi.

Baş başa ve heyetler arasındaki görüşmenin ardından Bakan Akdağ, Tahran'daki Labafinejad Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi ile Kalp Sağlık Merkezini ziyaret etti.

24 Haziran 2010 Perşembe

Aile Hekimliği Yönetmeliği Danıştaylık

Sendikamız Türk Sağlık-Sen 25 Mayısta yürürlüğe giren aile hekimliği yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için Danıştay'a dava açtı. Sendikamız tarafından açılan davada aile hekimleri ile çalışacak sözleşmeli sağlık personelinin sadece ilçe sınırları içinde aile hekimi seçmesi zorunluluğu getirilmesi ve vatandaşların üç ayda aile hekimlerinin değiştirebilmelerine imkan sağlanmasının iptal edilmesi için dava açıldı. Ayrıca sendikamız yönetmelikte yer alan aile hekimlerinin görevlerinin net ifade edilmemesi, Misafir hastalar için ücret ödenmemesi ve aile hekimlerinin memur olmayan sağlık çalışanı istihdam etmesine yönelik düzenlemelerinde iptali istendi.
Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarına İlçede Çalışma Zorunluluğu
Dava dilekçesinde yönetmelikte kadrolu sağlık çalışanlarına farklı ilçelerde ve il merkezinde görev yapan aile hekimleri ile çalışma hakkı tanınırken sözleşmeli sağlık personellerine sadece bulundukları ilçelerde aile hekimlerinin yanında çalışmasına izin verilmesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Sözleşmeli çalışanlara da bu hakkın tanınması için söz konusu düzenlenenin iptali istendi. Ayrıca aile hekimlerinin yanında hizmet alımı yoluyla sağlık personeli çalıştırılmasına izin veren hükmün ise kamu sağlık hizmetlerinin kamu görevlisi olmayan personel eli ile gördürülmesinin Anayasaya aykırı olduğu ifade edilerek iptali talep edildi.
 
3 Ayda Aile Hekimi Değiştirme
Dilekçede yönetmelikte "Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemez." hükmünde yer alan üç aydan önce ibaresinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde "Aile hekimlerini üç aydan sonra serbestçe değiştirebilmenin önünü açılmasının aile hekimlerine yönelik usulsüz ve haksız isteklerin ( ör. Rapor talebi, usulsüz reçete yazdırma vb.) artmasına sebep olacağına dikkat çekildi. "Bu tür haksız ve usulsüz istekleri yerine getirilmeyen kişiler aile hekimini belli süreden sonra değiştirmek ile tehdit edebileceklerdir. Zorunlu haller açık ve net olarak tanımlanarak bu hallerin dışında aile hekimlerinin kişilerce serbestçe değiştirilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir." Denildi. Üç aydan önce ibaresinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurularak iptali istendi.
 
Aile Hekimlerinin Görevleri
Dava dilekçesinde yönetmelikte aile hekimlerinin Bakanlıkça ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapacağının hüküm altına alınmasına rağmen söz konusu görevlerin nelerden ibaret olduğuna dair açıklayıcı bir hükme yer verilmediği belirtildi. Söz konusu hüküm ile "torba" niteliğinde ucu açık, kapsamı bilinmeyen ve belirlenemeyen bir düzenleme yapılması yoluna gidildiği ifade edildi. Bu düzenlemenin aile hekimleri idareciler tarafından keyfi olarak görevlendirilmesine neden olacağına dikkat çekildi.
 
Misafir Hastadan Ücret Alınmaması
Dilekçede ayrıca misafir hasta tanımında yer alan "sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalma" ve "geçici süre ile Türkiye'de ikamet" fiillerinde süre kavramının açıkça belirtilmediği ifade edilerek" . Örneğin 25 000 nüfusa sahip yazlık ve turistik bir kent yaz aylarında 250 000 nüfusa çıkabilmektedir. Hastaların kesin kayıt taleplerini bizzat aile hekimi kendisi alsa bile 4000 kişinin üzerindeki hastalara misafir şeklinde bakmak zorunda kalmaktadır. Böylece aile hekiminin zaten çok fazla olan iş yükü iyice artmaktadır. Ayrıca, dava konusu hükümle aile hekiminin misafir hastadan herhangi bir ücret talep edemeyeceğinin düzenlenmesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır." denilerek söz konusu hükmünde iptali istendi.
 
Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yeni yönetmelikte çalışanların mağdur edecek birçok düzenlemenin yer aldığını ifade ederek "Aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili çalışanların çok şikâyeti var. Sendikamıza intikal eden şikayetleri ve birçok aile hekiminden alınan görüşler doğrultusunda Ar-Ge merkezimizce yapılan değerlendirmeler ışığında mağduriyete yol açan hükümleri tespit ettik. Söz konusu hükümlerin iptali için Danıştay'a dava açtık." dedi.

23 Haziran 2010 Çarşamba

Hafif yemekler

Merhaba,

Havalar çok sıcak olduğu için ağır yemekler yiyemiyorum. Zeytinyağlılar,  sebze, yoğurt ve meyve bu dönemde favorim. Yaz meyvelerini çok seviyorum ancak çok kalorili olduğu için, kilo alacağım diye yerken korkuyorum. Genelde ailece plajda olduğumuz için pratik olan yiyecekler hazırlamak benim için daha uygun. Sizden bu düzende bir program rica ediyorum.  S.A/ Bodrum
S.A Hanım,
Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine; su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli uygundur. Balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata iyi bir yaz mönüsü seçimidir. Ayrıca sıcakla birlikte terleme oranı arttığı için elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran, cacık  ve de su tüketimi unutulmamalıdır.
Yaz meyveleri çok lezzetli olmakla birlikte miktar konusunda dikkat etmelidir. Plaj çantanızda; meyve, ayran, grissini, peynir, fındık, kuru kayısı, soğuk çay ve meyve suyu (şeker ilavesiz) bulundurabilirsiniz. Evden taşımak riskli olacağından, plaja yakın yerlerde tost, ızgara, ayran veya salata gibi seçimler de yapabilirsiniz.

SiZiN DiYET LiSTENiZ HANGiSi?
Yaz boyunca küçük bir kıyaslama yapın. Hafif yemekleri seçtiğiniz günler sıcaktan daha az şikayet ettiğinizi fark edeceksinizHer pazar, sizlerle farklı konuda örnek bir diyet listesini paylaşıyorum. Siz de hikayenizi yazıp gönderirseniz uygun programı bu sayfalardan okuyabilirsiniz.21 Haziran 2010 Pazartesi

Trevose tekniği

Amerikalı beslenme uzmanları tarafından geliştirilen yeni bir diyet programı, vücut ağırlığının beşte birini kaybettiriyor ve ideal kilonun beş yıl muhafaza edilebilmesine olanak sağlıyor.
�revose Davranış Değiştirme Programı�adı verilen yöntem, New Jersey, Pennsylvania ve Florida' da toplam bin 200 kişi üzerinde uygulandı. Rutgers ve Pennsylvania üniversiteleri araştırmacıları, söz konusu programın ABD'de şimdiye kadar etkisi kanıtlanan ilk uzun vadeli zayıflama programı olduğunu belirtiyor.
Journal of Obesity adlı tıp dergisinin Temmuz sayısında yayınlanan araştırmanın kuralları oldukça sert. Diyetin gereklerine uyum sağlayamayan deneklerin kendi rızalarıyla ayrıldıkları ya da uzmanlar tarafından programdan ihraç edildikleri kaydediliyor. Ancak iki yıllık programı sonuna kadar başarıyla götürebilmiş katılımcılar, vücut ağırlıklarının yüzde 19.3' ünü atmayı başarmış.
Uzmanlar, diyetten beş yıl sonra dahi katılımcıların yüzde 10' unun ideal kilolarını koruyor olmalarını �nanılmaz' olarak niteliyor. Ancak programı sonuna kadar sürdürebilmenin güçlüğünü de vurguluyorlar.
Bir diyet hapını kullanarak kilo verenler ile söz konusu diyeti uygulayanlar arasında yapılan bir karşılaştırmada, programa katılanların diğerlerinden 2.4 kat fazla kilo verdiği görüldü. Diyeti sürdürmeyi başaramayanların dahi, takip eden beş yıl boyunca, vücut ağırlıklarının yüzde 5' ini vererek ulaştıkları kiloyu koruduğu açıklandı.
Diyet ilaçları ve �ucize' rejimlerin aksine Trevose diyeti, iyi beslenme, düzenli kalori hesabı, egzersiz, haftalık tartılma ve destek grupları yardımıyla aşama aşama kilo kaybını hedefliyor. Uygulanan değişim teknikleri, benzerlerinden çok daha katı. Teknik, 9 ila 45 kilo fazlaya sahip olmak gibi maddeleri içeriyor. Toplantılara katılmayanlar, kuralları uygulamayanlar ve verdikleri kilonun yüzde 90' ını koruyamayanlar programdan çıkarılıyor.
Philadelphia' nın Trevose adlı banliyösünü merkez alan ve gönüllülerin katılımından oluşan program, 1970 yılında Pennsylvania Tıp Fakültesi Obezite Araştırma Kliniği uzmanı Dr. Albert Stunkard tarafından geliştirildi. Program sayesinde 45 kilo veren ve 1998' de hayatını kaybedinceye dek kilosunu korumayı başaran David Zelitch tarafından ayakta tutuldu.
Bugün New Jersey, Pennsylvania ve Florida' da 62 merkezde, okullar, kiliseler, sinagoglar ve hastaneler tarafından bağışlanan mekanlarda hizmet veriyor. Halen 108 grup, haftada 10 kez bu merkezlerde toplanıyor. Yaşanmış başarılar, katılımcılara örnek ve destek oluyor. Grupların çoğunda bekleme listeleri var, ancak yeni merkezlerin çok yakında açılacağı, gelen haberler arasında.

20 Haziran 2010 Pazar

Fx15 size sağlıklı ve zahmetsizce

Fx15 size sağlıklı ve zahmetsizce kilolarınızdan kurtulma imkanı sunmaktadır. İçeriğinde bulunan bitkisel kökenli karışımlar ile doğal yöntemlerle herhangi bir diyet uygulamadan zayıflayabilirsiniz. Bugüne kadar zayıflama alanındaki başarısından devamlı olarak söz ettiren FX15 ürününe çok kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. FX15 ,  Zayıflama özelliğinin yanında içeriğinde bulunan diğer bitkiler, üzüm çekirdeği ekstresi, hücre zarlarını güçlendirir ve hücreleri oksidatif hasardan korur.
Antioksidan alımı sadece hastalıklardan korunmamıza sağlamakla kalmaz, birde erken yaşlanmayı önler, gençleştiricidir ve enerji vericidir. FX15 tok tutucu özelliği ile size doğal diyet yaptırır. Özel bi program uygulamanıza gerek yok ama tatlı - hamur işi gibi şeylere dikkat edersek daha iyi olur. Cildi sıkılaştırıcı özelliği ile gözler görülür incelme sağlar. Düzenli kullanıma devam ederek ideal kilonuza gelebilirsiniz.
FX15'in bir ilaç olmadığını tekrar belirtmek isteriz. İçeriğindeki üzüm ekstresi sindirimi düzenlediği için mide rahatsızlığı gibi bir şikayetiniz varsa bu rahatsızlığınızdan da kurtulabilirsiniz. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği vardır.Fx15 buna benzer birden çok şikayetlerinizde size yardımcı olabilmektedir.

18 Haziran 2010 Cuma

Selülit tedavisi için geç çok kalmayın

Selülit tedavisi için geç kalmayın


Plaj sezonu için geri sayım başlarken, kadınları fazla kilolardan ve selülitlerden kurtulma telaşı aldı. Yazın plajda gönlünce güneşlenebilmeyi ve dilediği her şeyi giyebilmeyi hedefleyen kadınlar, selülitlerden kurtulmak için alternatif yöntemleri araştırmaya başladı...
Selülitin şişman ya da zayıf ayrımı yapmaksızın her kadında görülebildiğini belirten Epila Slimed Club genel koordinatörü Ayşe Bocan dilediğimiz gibi bir yaz geçirebilmemiz için bize en etkili selülit tedavisi olan mezoterapiden bahsetti.


Selülite karşı en etkili yöntem: MEZOTERAPİ


Mezoterapi yönteminde 4 - 6 milimetrelik iğneler yardımıyla sorunlu bölgeye küçük miktarlarda ilaçlar verilir. İğneler oldukça küçük olduğundan, tedavi esnasında sinek ısırığından farklı bir acı hissedilmez. Bölgesel zayıflama ve selülit tedavisinde kullanılan mezoterapi teknik olarak, dolaşım düzenleyici, yağ eritici ve yağ taşıyıcı ilaçlarla belirli vitaminlerin bir karışım halinde cilt altına, çok ince iğnelerle verilmesidir. Sellülitli alanda kan akımının ve lenfatik dolaşımın düzenlenmesiyle, yağ depozitleri çözülür, yağ hücreleri yağlarını yakmaya başlar ve sertleşmiş bağ dokusu düzelir. Mezoterapinin en büyük avantajlardan birisi bölgede zayıflama sağlarkan sarkma probleminin olmaması ve tam tersine toparlama ve şekillenme göstermesidir.


Sadece selülit değil aynı zaman da fazlalıklar da gider
Mezoterapi yöntemiyle kişi selülitlerinden kurtulduğu gibi, bölgesel yağ fazlalıklarından da kurtuluyor. 4. seansın sonunda ödem çözülüyor, incelme başlıyor. 6. seans sonunda incelme ve selülitlerde iyileşme gözle fark edilir düzeye geliyor. Mezoterapi tedavisı kişiden kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 8-10 seans sürer.(gerektiğinde daha fazla)Yöntem son derece pratik olup ortalama 10-15 dakika da gerçekleşir. Seanslara düzenli bir şekilde devam edildiğinde bölgedeki selülitlerde azalma ve yok olma istenilen bölgede 10- 20 cm arasında hızlı ve zayıflama meydana gelir.


Mezoterapinin avantajları
*Sonuçların hızlı ve kesin olması(ortalama 3. cu seanstan sonra sonuçlar gözlemleniyor)


*Doğru kişilerce uygulandığında her hangi bir yan etki içermemesi.


*Cerrahi yöntemlerin aksine lokal ve ya genel anetezi gerkmemesi,ve uygulamadan sonra kişinin günlük aktivitelerini herhangı bir şekilde etkilememesi.


*Kozmetik yöntemler(yosun,parafin,masaj�göre çok daha etkin sonuçlar sağlaması


*Kısa sürede gerçekleşmesi


Saygılarımla,
Epila Slimed Club
Ayşe Bocan

16 Haziran 2010 Çarşamba

Avrupalılar sünnetin değerini kavradı

Burç FM'de Cengiz Tan'ın hazırlayıp sunduğu Önce Sağlık programına konuk olan Sema Hastanesin'den Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ali Kürşat Budan, sünnet batı toplumunda hemen hemen bütün bebeklere uygulanıyor dedi.

Havaların ısınması ile birlikte sünnet operasyonlarında artış olduğunu belirten Op.Dr. Ali Kürşat Budan, ''Sünnet dini inaçlarımızın yanısıra sağlık açısından son derece önemli bir operasyondur. Artık Avrupa ülkeleri sünnetin sağlığa olan faydalarını anlamaya başladı ve hemen hemen her bebeğe sünnet operasyonları yapılıyor'' dedi.

Op.Dr. Ali Kürşat Budan, sünnet olan çocuk idrarını rahat yapıyor, sünnet derisinde enfeksiyon ortamı bulunduğundan sünnet olan çocukta enfeksiyon ortamı ortadan kalkıyor, sünnet derisi alındığından dolayı deri kanseri oluşmuyor'' dedi. Öte yandan Op.Dr. Ali Kürşat Budan, mesaneden idrar torbasındaki idrarın yukarı kaçması olarak bilinen vezikoüreteral reflü dediğimiz hastalığın bazı durumlarda sünnet ile düzelebildiğini söyledi.

Sünnet, özellikle yeni doğan döneminde yapılırsa yara çabuk iyileşir, bakımı kolay olur ve çocuk strese girmez diyen Op.Dr. Ali Kürşat Budan ''sünnet tek başına yapılabilen kolay ve zahmetsiz bir operasyondur.
Yalnız, çocuğun psikolojisinin bozulmaması ve korkmaması için sünneti genel anestezi altında, hastane ortamında yapmak daha uygundur'' dedi.

15 Haziran 2010 Salı

Tekin bey gitti Şimşek bey geldi

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP MYK dün, 22 gündür süren Gürsel Tekin krizine formül buldu. MYK üyesi Berhan Şimşek  burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin  İstanbul İl Başkanlığı’na atandı, Şimşek’ten boşalan üyelik, Tekin’e önerildi. Kılıçdaroğlu, “Bütün Türkiye’yi birlikte gezeceğiz” diyerek, kararı Tekin’e telefonla bildirdi.

ANKARA - CHP İstanbul İl Başkanlığı sorunu dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alındı. Genel Sekreter Önder Sav, MYK üyesi Berhan Şimşek’in il başkanlığına burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin  atanmasını önerdi ve bu konuda Kılıçdaroğlu ile mutabık olduklarını belirterek “müşterek önerimiz” ifadesini kullandı. Atama kararı oybirliğiyle alındı. Parti Sözcüsü olan Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, toplantının ardından kararı açıkladı. Okay, MYK üyesi olan Şimşek’in il başkanlığına atanmasıyla boşalan MYK üyeliğine Gürsel Tekin’in getirilmesi için Kılıçdaroğlu’nun PM’ye “önermede” bulunacağını da söyledi.

Karar PM’ye kaldı

MYK’nın yaklaşık iki saat süren toplantısından sonra açıklama yapan Okay, toplantıda İstanbul ve Samsun il örgütleriyle ilgili değerlendirme yapıldığını kaydetti. İstanbul İl Başkanı görevini yürüten Gürsel Tekin ile il yönetim kurulu üyesi iki kişinin CHP kurultayında PM üyesi seçildiğini, böylece il yönetim kurulu sayısının 18’e düştüğünü hatırlatan Okay, geçen hafta cuma günü il yönetim kurulu üyesi 8 kişinin daha CHP Genel Merkezi’ne gelerek il yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçelerini sunduklarını kaydetti. Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece İstanbul il yönetim kurulu üyesi sayısı 10’a inmiştir. Başkan dahil 21 olan il yönetimi, üye tam sayısının salt çoğunluğunun altına düşmüş olmakla, kurul artık toplantı ve karar yeter sayısı bulunmadığı için CHP tüzüğünün 42. maddesi uyarınca boşalmıştır. Keza aynı şekilde Samsun il yönetimi de istifa ederek görevi boşaltmıştır. MYK toplantısında yapılan değerlendirmede, bu süreçte İstanbul İl Başkanlığı için MYK üyemiz Sayın Berhan Şimşek’in görevlendirilmesine karar verilmiştir. Şimşek’in iki görevi birlikte sürdürmesi tüzüğe aykırı olduğu için de MYK üyeliğinde bir boşalma gerçekleşmiştir.” Okay, Tekin’in MYK üyeliğine seçilmesi için kararın PM’ye kaldığını da açıkladı. Okay, “Bu süreçte CHP PM yakın bir gelecekte toplanarak bu boşluğu doldurmak üzere PM burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin  üyemiz Sayın Gürsel Tekin’in MYK üyesi olması için Sayın Genel Başkanımız PM’ye önermede bulunacaktır” dedi. Okay, Samsun ile ilgili olarak da MYK’da yeni bir değerlendirmede yapılacağını ve atamada bulunulacağını kaydetti.

Basını eleştirdi

Tekin’in MYK üyeliğine önerilmesi için de PM’nin en kısa sürede toplanacağını belirten Okay, görevlendirme kararın PM’ye ait olduğunu hatırlattı. Yaşanan sürecin kurultayın ardından Tekin’in MYK’de yer almamasıyla başladığı ifade edilerek, “Bütün bunlar burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin  neden yaşandı?” şeklindeki soru üzerine de Okay, “Aslında medya bunları yaşamakla ilgilendi. Çünkü medyanın temel işlevi, CHP’nin mitingleri, coşkulu heyecanı değil, nerede parti içi sorun olacak... Kimi zaman bunlar manşete taşınıyor” dedi.

Peki PM seçecek mi?

CHP’nin PM toplantısını en geç önümüzdeki hafta yapması bekleniyor. Ancak 80 üyeli PM’de Kılıçdaroğlu’nun önermesine rağmen, Tekin’in seçilmeyebileceği burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin  belirtiliyor. MYK’ya girmek isteyen Çetin Soysal ve başka isimlerin de MYK’ya aday olabilecekleri, bu durumda daha fazla oy alanın MYK’ya gireceği kaydediliyor.

14 Haziran 2010 Pazartesi

Yanlış burmeh diyetinden kaçının

Çok düşük kalorili veya çok düşük karbonhidrat içeren diyet sonrasında vücutta tamir edilemeyecek hasarlar oluşabilir.


Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte deniz ve güneş mevsiminin açılmasına da sayılı günler kaldı. Tatil öncesi kışın aldığımız kilolardan kurtulmak sağlığımızı tehlikeye sokacak şok ve tek gıda diyetlerinden uzak durmamız gerekiyor.

Yanlış diyet sonrasında vücutta bazen tamir edilemeyecek hasarlar ve hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Yavuz Furuncuoğlu, çok düşük kalorili veya çok düşük karbonhidrat içeren diyetlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Kas erimesine dikkat
Bu diyetlerin vücutta bulunan glikojeni ( glukoz deposu gibi düşünülebilir) hemen kullandığını kaydeden Furuncuoğlu, "Vücuda gerekli olan glukozu vücut, değişik yollardan elde etmeye başlar. Eğer dışarıdan yeteri kadar protein alınmıyorsa  vücut kendi proteinlerini kullanmaya başlar. Yani kas erimesi başlar. Yıkım gerçekleşir. Glikojen ve proteinler beraberinde su taşırlar, bunların yıkılması ile su ortaya çıkar ve idrarla atılır, idrar miktarı artar. Su kaybından dolayı bu gibi diyette olanlarda başlangıçta hızlı bir kilo kaybı görülür. Hatta bu diyeti uygulayanlar sıklıkla beraberinde bitki çayları da kullandıklarından bunların idrar söktürücüler etkileri nedeniyle su kayıpları daha da artabilir. Ancak sonrası kişinin vücudunda tamir edilemeyecek hasarlar bırakabilir” dedi.

Furuncuoğlu'nun dikkat çektiği noktalar şöyle:
- Vücutta yağların aşırı kullanımı  ile aşırı zararlı asit üretimi oluşur. Hastanın iştahı azalır bazen bulantı başlayabilir, ileri yaştaki veya kronik hastalığı olan gruptaki hastaların hasteneye kaldırılmasına neden olabilir.
- Kadınlarda  adet kesilmelerine- veya düzensizliğine neden olabilir.
- Vücutta üretilen zararlı asit özellikle menapoz dönemindeki kadınlarda kemik erimesine neden olabilir.
- Ürik asidi yüksek olan hastalarda gut krizleri (şiddetli eklem ağrısı) oluşabilir.
- Potasyum ve diğer minerallerde dengesizliğe neden olarak en hafifinden halsizliğe daha ileri boyutlarda ritm bozukluğu ve ölüme kadar götürebilir.
- Kanda kolesterol ve trigliserit yükselebilir, koroner kalp hastalıkları, inme, periferik damar hastalıklarına meyil oluşabilir.
- Karbonhidratı iyice kısıtlanmış- proteini serbest diyetlerde (Atkin's diyeti gibi) fazla protein böbrekler için bir yük oluşturabilir. Yatkın insanlarda böbrek taşları oluşabilir.
- İleri obez hastalarda karbonhidratı kısıtlı diyetler insülin direncini düşürmek ve kilo vermeyi hızlandırmak yönünden faydalı olabilir.
- Liften zengin gıdaları yemek tavsiye edilir çünkü lifler sindirilmez ve kalori vermez. Lifli gıdalar genellikle çiğnenerek  ve daha yavaş yenir. Midede gerginlik oluşturur ve tokluk hissine katkıda bulunur. Bağırsak hareketliliğini sağlar, kabızlığı önler. Ancak aşırı lif , bağırsakta gaz, barsak krampları, karın şişliği yapabilir. Liften ve posadan zengin yiyecekler kalsiyum, demir ve diğer minerallerin eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle aşırı liften kaçınmak gerekir.
- Aşırı diyet hevesi olan genç kızlarda vücut görünümü ile aşırı ilgilenmek psikolojik bozukluklara ve algı problemlerine neden olabilir. Anoreksi nervosa denilen ciddi bir hastalığa neden olabilir.
- Bütün bu yanlış yollara sapmamak için beslenme ve tedavi protokolünün uzman bir doktor kontrolünde ve sabırla götürülmesinde fayda vardır.  Hızla kilo verdirdiğini iddia eden magazin diyetlerinden uzak durmak gerekmektedir.

13 Haziran 2010 Pazar

Göbeğinizden kurtulmanın 7 yolu

Bel ve karın bölgesinde bir zamanlar gurur duyduğumuz kaslar, 30'dan sonra yavaş yavaş yerini yağa bırakır. Eğer hiçbir önlem burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin  almazsak 40-45 yaşına geldiğimizde bu yağların büyük çoğunlukla belde toplandığını  ve bel simidini oluşturduğunu görürüz. İngilizce'de "love handle" olarak ifade edilen Türkçe'ye bel simidi olarak çevrilen vücudumuzun bu bölümünde oluşan kalınlaşma, sağlığı da tehdit eder hale gelir. 

Bel simidinin kalınlaşmasında yaşın çok büyük bir önemi var. Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonları vücuttaki yağ miktarını kollara, bacaklara ve basene eşit miktarda dağıtır. Yaşla birlikte hormonlar eskiden olduğu gibi çalışm burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin z ve yağ belli bölgelerde birikmeye başlar. Özellikle göbek hem kadın hem de erkekte başlıca problemdir. Hem belinizi inceltmek hem de göbeğinizden kurtulmak için işte size yedi öneri:

Yanlış diyet hasara yol açıyor

Yanlış diyet
 hasara yol açıyor
Çok düşük kalorili veya çok düşük karbonhidrat içeren diyet sonrasında vücutta tamir edilemeyecek hasarlar oluşabilir.

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte deniz ve güneş mevsiminin açılmasına da sayılı günler kaldı. Tatil öncesi kışın aldığımız kilolardan kurtulmak sağlığımızı tehlikeye sokacak şok ve tek gıda diyetlerinden uzak durmamız gerekiyor.

Yanlış diyet sonrasında vücutta bazen tamir edilemeyecek hasarlar ve hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Medical Park Göztepe Hastane Komburmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin pleksi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Yavuz Furuncuoğlu, çok düşük kalorili veya çok düşük karbonhidrat içeren diyetlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Kas erimesine dikkat
Bu diyetlerin vücutta bulunan glikojeni ( glukoz deposu gibi düşünülebilir) hemen kullandığını kaydeden Furuncuoğlu, "Vücuda gerekli olan glukozu vücut, değişik yollardan elde etmeye başlar. Eğer dışarıdan yeteri kadar protein alınmıyorsa  vücut kendi proteinlerini kullanmaya başlar. Yani kas eriburmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin mesi başlar. Yıkım gerçekleşir. Glikojen ve proteinler beraberinde su taşırlar, bunların yıkılması ile su ortaya çıkar ve idrarla atılır, idrar miktarı artar. Su kaybından dolayı bu gibi diyette olanlarda başlangıçta hızlı bir kilo kaybı görülür. Hatta bu diyeti uygulayanlar sıklıkla beraberinde bitki çayları da kullandıklarından bunların idrar söktürücüler etkileri nedeniyle su kayıpları daha da artabilir. Ancak sonrası kişinin vücudunda tamir edilemeyecek hasarlar bırakabilir” dedi.

Furuncuoğlu'nun dikkat çektiği noktalar şöyle:
- Vücutta yağların aşırı kullanımı  ile aşırı zararlı asit üretimi oluşur. Hastanın iştahı azalır bazen bulantı başlayabilir, ileri yaştaki veya kronik hastalığı olan gruptaki hastaların hasteneye kaldırılmasına neden olabilir.
- Kadınlarda  adet kesilmelerine- veya düzensizliğine neden olabilir.
- Vücutta üretilen zararlı asit özellikle menapoz dönemindeki kadınlarda kemik erimesine neden olabilir.
- Ürik asidi yüksek olan hastalarda gut krizleri (şiddetli eklem ağrısı) oluşabilir.
- Potasyum ve diğer minerallerde dengesizliğe neden olarak en hafifinden halsizliğe daha ileri boyutlarda ritm bozukluğu ve ölüme kadar götürebilir.
- Kanda kolesterol ve trigliserit yükselebilir, koroner kalp hastalıkları, inme, periferik damar hastalıklarına meyil oluşabilir.burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin
- Karbonhidratı iyice kısıtlanmış- proteini serbest diyetlerde (Atkin's diyeti gibi) fazla protein böbrekler için bir yük oluşturabilir. Yatkın insanlarda böbrek taşları oluşabilir.
- İleri obez hastalarda burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin karbonhidratı kısıtlı diyetler insülin direncini düşürmek ve kilo vermeyi hızlandırmak yönünden faydalı olabilir.
- Liften zengin gıdaları yemek tavsiye edilir çünkü lifler sindirilmez ve kalori vermez. Lifli gıdalar genellikle çiğnenerek  ve daha yavaş yenir. Midede gerginlik oluşturur ve tokluk hissine katkıda bulunur. Bağırsak hareketliliğini sağlar, kabızlığı önler. Ancak aşırı lif , bağırsakta gaz, barsak krampları, karın şişliği yapabilir. Liften ve posadan zengin yiyecekler kalsiyum, demir ve diğer minerallerin eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle aşırı liften kaçınmak gerekir.
- Aşırı diyet hevesi olan genç kızlarda vücut görünümü ile aşırı ilgilenmek psikolojik bozukluklara ve algı problemlerine neden olabilir. Anoreksi nervosa denilen ciddi bir hastalığa neden olabilir.
- Bütün bu yanlış yollara sapmamak için beslenme ve tedavi protokolünün uzman bir doktor kontrolünde ve sabırla götürülmesinde fayda vardır.  Hızla kilo verdirdiğini iddia eden magazin diyetlerinden uzak durmak gerekmektedir.

Hamburgerde astım riski

Gelişmiş burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin ülkelerde haftada 3 ya da daha fazla hamburger yiyen çocukların astıma yakalanma riski daha fazla.

Almanya'nın Ulm burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin Üniversitesi'nden Gabriele Nagel ve ekibinin yaptığı araştırma, haftada 3 ya da daha fazla hamburger yiyen çocukların astıma yakalanma riskinin daha fazla olduğunu, meyve, sebze ve balık ağırlıklı beslenmenin ise astımdan koruyabildiğini gösterdi.

Nagel ve ekibi, 20 ülkeden 8-12 yaşındaki 50 bin çocuğu kapsayan verileri inceledi. Bu çocuklardan yaklaşık 30 binine alerji testi yapıldığı görüldü.

Beslenme biçiminin polen gibi yaygın alerji yapıcılara duyarlıkla bağlantılı olmayabileceğini, ancak astım burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin veya hırıltılı solunuma yakalanma sıklığını etkileyebileceğini belirten bilim adamları, meyve, sebze ağırlıklı beslenmenin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmemiş ülkelerde de astım ve hırıltılı solunum oranının azlığıyla ilişkili olduğunu vurguladı.

Balık ağırlıklı beslenme astımdan koruyor

Balık ağırlıklı burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin beslenmenin gelişmiş ülkelerde, pişmiş yeşil sebze ağırlıklı beslenmeninse gelişmemiş ülkelerde yaşayan çocukları astım yada hırıltılı solunumdan koruyabildiğine dikkat çekildi. burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin

Gelişmiş ülkelerde haftada 3 ya da daha fazla hamburger yemenin bu hastalıkların yaygınlığının daha fazla olmasıyla bağlantılı olabileceğini belirten bilim adamları, et ağırlıklı beslenmeninse etkisinin bulunmadığını vurguladı. Hamburger yeme sıklığının başka etkenlerin bir göstergesi olabileceği, yoksul ülkelerde hamburger ve astım riski arasında bağlantı bulunmadığının belirtildiği araştırma "Thorax" dergisinde yayımlandı, burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin.

Elma sirkesi mucizesi

Elma sirkesinin menopoz döneminde ve diyabet hastalığında bozulan kolesterolü dengelediği ortaya çıktı.


Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri, altı ay süren bir çalışmayla elma sirkesinin menopoz döneminde ve diyabet hastalığında bozulan kolesterolü dengelediğini ispat etti.

Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, menopoza giren kadınlarda ve diyabet hastalarında elma sirkesinin rolünü araştırmak için üçüncü sınıf öğrencileri tarafından bir proje hazırlandığını belirtti. Halk arasında elma sirkesinin faydalarına ilişkin çeşitli bilgiler anlatıldığını, ancak bugüne kadar bunun bilimsel bir çalışmayla kanıtlanmadığını ifade eden Nazıroğlu, öğrencilerin fareler üzerinde çalışma yaparak elma sirkesinin hem menopoz döneminde, hem de diyabet hastalarında kolesterol dengeleyici olarak etkisini ortaya koyduklarını söyledi.
Nazıroğlu, menopoz döneminde yağ, kolesterol metabolizma dengesinin bozulduğunu ve elma sirkesinin dengeleme gibi özelliğinin ortaya çıkarıldığını dile getirerek, şeker hastalığında da benzer bir durumun söz konusu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, artan glikozun dokulara yayılmamasından dolayı kolesterolün kanda arttığını ve bunun da kalp hastalıklarının oluşmasına, gözdeki dokuların bozulmasına neden olduğunu, ana değerlendirme sonucunda da elma sirkesinin şeker hastalarında kolesterolü dengelediğini ve koruyucu etki yarattığını gördüklerini bildirdi.


Hazırlanan iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini anlatan Nazıroğlu, 22-25 Haziran tarihlerinde SDÜ'nün ev sahipliğinde Uluslararası Hücre Zarları Kongresi yapılacağını ve bu çalışmanın burada bildiri şeklinde sunulacağını söyledi. Nazıroğlu, bilimsel verilerin değerlendirilmesinden sonra uluslararası bir dergide çalışmanın yayımlanacağını kaydetti.

SDÜ Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri Mustafa Güler ve Gündüzalp Saydam'ın hazırladığı “Ovarektomize farelerde elma sirkesinin kan lipit profili ve lipit peroksidasyon düzeyleri üzerine etkileri” adlı projede, menopoz döneminde bozulan kolesterol üzerinde elma sirkesinin faydaları veya zararları incelendi.

Menopozda bozulan kolesterol dengesini yeniden kuruyor

Menopoz döneminde kadınların kolesterol dengesizliğinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadığını ve bu soruna çözüm üretmek amacıyla elma sirkesinden faydalanarak 32 fare üzerinde deney yaptıklarını anlatan Güler, farelere yüksek kolesterol uyguladıklarını ve menopoza sokmak için yumurtalarını çıkardıklarını, bu evrede elma sirkesi tedavisini uyguladıklarını, altı aylık çalışmada başarılı sonuç aldıklarını belirtti.

Menopoz döneminde bozulan kolesterol dengesinin elma sirkesi sayesinde dengelendiğini gördüklerine dikkati çeken Gündüzalp Saydam da, “Kalp ve damar hastalıklarına neden olan kolesterolün ve stres üzerinde elma sirkesinin olumlu etki yarattığını gözlemledik” diye konuştu.

Değerlendirmeyi kalp, göz, karaciğer, böbrek, beyin, sinir, damar ve kan doku örneklerini inceleyerek yaptıklarını ifade eden Saydam, elma sirkesi uygulanan farelerde menopoz döneminde oluşan kolesterolün dokulara zarar verme özelliğini azalttığını belirlediklerini bildirdi.

Şeker hastalarına öneriliyor

Öğrencilerden Zübeyir Yozgat, Ömer Ören ve Osman Kanatsız da, “Streptozotocin ile diyabet oluşturulan farelerde elma sirkesinin kan lipit profili ve lipit peroksidasyon düzeyleri üzerine etkileri” isimli projeyi hazırladı.

Diyabet hastalarında artan kolesterol değerlerinin düşürülmesi üzerinde elma sirkesinin etkilerini araştıran öğrencilerden Zübeyir Yozgat, 32 fare üzerinde deney yaptıklarını belirtti. Önce fareleri şeker hastası yaptıklarını anlatan Yozgat, daha sonra günde tok karna binde 6 oranında elma sirkesi içirdiklerini söyledi. Altı aylık çalışma sonunda farenin kalp, göz, karaciğer, böbrek, beyin, sinir, damar ve kan doku örneklerini alarak inceleme yaptıklarını ifade eden Yozgat, “Şeker hastalığında dengede tutulmayan kolesterol, organlara zarar verir. Elma sirkesi uyguladığımız farelerde organların kolesterolden etkilenmediğini gördük. Şeker hastalığının yan etkilerinin organ ve dokularda oluşmadığını saptadık” dedi.

Ömer Ören ise elma sirkesini insanların da çok rahat bir şekilde kullanabileceklerini, ancak sirkenin tok karna ve yenilen yemeklerin binde 6'sı kadar alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ören, aksi takdirde fazla alınan sirkenin vücuda zarar verebileceğine işaret etti.

10 Haziran 2010 Perşembe

Burmehte son güncellemeler

Efendim birkaç arkadaşın sitesi filtreye girdi ve gerçektende çok üzücü durum çünkü sitenin filtreye girmesi demek sıralamalardan aşağıya düşmesi demek. Burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin yarışmasında 22 bin küsür index vardı ancka şimdilerde 16 bin indexe düştü nedendir bilinmez ama belkide katılım azdır diye düşünüyorum bu arada yaarışma kurucusu katılımcı listesini açıklayacaktı hala daha bekliyoruz bakalım ne zaman açıklayacak illa ki bi bildiği vardır. burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin

9 Haziran 2010 Çarşamba

burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin

Efendim hiç düşündünüzmü burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin  yarışması için aldığınız ürünlerin sağlıklı olduğunu? Kim bilir belkide sağlıklıdır ama nedense doktorlar bi türlü bu tür hapları kullanmamızı önermiyorlar! Sizcede bir gariplik yokmu? Yoksa bu doktorlar kendi kafasına göremi iş yapıyor? Adamlar 6 yıl kadar üniversite okumuşlar bırakında burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin  hakkında biraz bilgileri olsun.

7 Haziran 2010 Pazartesi

Burmeh yarışmasında son durum

Efendim sponsor linklerini ekledikten sonra sandbox yemekten korkuyorduk ancak yemedik gibi bir hava var bakalım ne olacak ilerleyen günlerde, bu arada burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin sıralamasında taşlar yerinden oynamaya başladı bakalım biz bu oynayan taşlar arasında yerimizi alabilecekmiyiz.

6 Haziran 2010 Pazar

Yaza formda girin

Kışın oturmaktan bıktınızmı? Artık sizde arkadaşlarınız gibi yaza formdaı girmek istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken zayıflama haplarını kullanmak, lida, fx15 ve burmeh gibi hapları kullanmanız yeterli, sizde sağlığınıza ve formunuza kavuşacaksınız.

3 Haziran 2010 Perşembe

Akşam

Evet arkadaşlar dünyada birçok kişi zayıflamak için beber hapı ve diğer ürünleri kullanmaktadır.

Selamun Aleyküm Burmeh

Evet arkadaşlar herkes uzun uzun makaleler yazıyor ve burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin yarışma kurucusu cuma gününe kadar müddet verdi kodları eklememiş için biz cuma sabah erkenden ekleyeceğiz çünkü google sitemizi daha yeni indexledi sndbox yemek istemiyoruz.

2 Haziran 2010 Çarşamba

Devam

burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin yarışmasında sonunda haftalardır devam eden liderlik el değiştirdi.

Burmeh ve durum değerlendirmesi

Efendim burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin yarışmasına her ne kadar çok sonralardan katılmış olsakta umudumuzu kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz, öyle ki ilk sayfa neredeyse yarışma siteleri ile dolmui durumda şu anda baktığımda bir tanıtım yazısının yer aldığı burmeh sitesinden başka bir internet sitesi kalmadı. Bizde tam gaz yolumuza devam ediyoruz ve gittiğimiz bu yolda lida, biber hapı ile yaza formda burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin girmeye çalışacağız, bakalım başarabilecekmiyiz ne kadar ilerleyeceğiz yarışmasında.

1 Haziran 2010 Salı

burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin durum

burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin yarışmasındaki sıralamayı takip ediyorum ilk 3 sürekli aynı ama diğerleri sürekli değişiyorlar bakalım burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin yarışmasında son durum ne olacak hep birlikte göreceğiz.burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin

burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin

Zayıflama tüm insanlık tarafından büyük ilgi gören bir istektir, böyle olunca da herkes zaman zaman zayıflamak isteyebilir ve bunu kolay yoldan yapmak ister. Şu günlerde gündemden reklamlar sayesinde hiç düşmeyen zayıflama haplarından bahsetmek istiyoruz. burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin zayıflama hapları gibi haplar çok ilgi görüyor, üreticiye göre çok yararlı olduğu ve muhakak kullanılıp zayıflanması söyleniyor, fx15, biber hapı, lida, burmeh gibi zayıflama ürünleri sürekli büyük bir ilgi ile kullanılmaktadır, dilerseniz sizlerde burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin haplarına bir göz atabilirsiniz.

burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin

Benim burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin türündeki ilaçların isimlerini öğrenmem yaklaşık olarak 2 yıl önce oldu, oda benim kuzenimin sayesinde baktım elinde zayıflama hapı dedim bunu senmi kullanıyorsun? Evet dedi, sonra bir kez daha anladım kızların erkeklerden daha fazla zayıflamak istediklerini ama yinede kullanmaması için tavsiyelerde bulundum çünkü doktordan habersiz kullanıyordu onun için endişelendim. Bence sizlerde burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin gibi hapları kullanmaya başlamadan önce muhahakkak doktora veya satın aldığınız kuruma danışınız.