24 Haziran 2010 Perşembe

Aile Hekimliği Yönetmeliği Danıştaylık

Sendikamız Türk Sağlık-Sen 25 Mayısta yürürlüğe giren aile hekimliği yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için Danıştay'a dava açtı. Sendikamız tarafından açılan davada aile hekimleri ile çalışacak sözleşmeli sağlık personelinin sadece ilçe sınırları içinde aile hekimi seçmesi zorunluluğu getirilmesi ve vatandaşların üç ayda aile hekimlerinin değiştirebilmelerine imkan sağlanmasının iptal edilmesi için dava açıldı. Ayrıca sendikamız yönetmelikte yer alan aile hekimlerinin görevlerinin net ifade edilmemesi, Misafir hastalar için ücret ödenmemesi ve aile hekimlerinin memur olmayan sağlık çalışanı istihdam etmesine yönelik düzenlemelerinde iptali istendi.
Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarına İlçede Çalışma Zorunluluğu
Dava dilekçesinde yönetmelikte kadrolu sağlık çalışanlarına farklı ilçelerde ve il merkezinde görev yapan aile hekimleri ile çalışma hakkı tanınırken sözleşmeli sağlık personellerine sadece bulundukları ilçelerde aile hekimlerinin yanında çalışmasına izin verilmesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Sözleşmeli çalışanlara da bu hakkın tanınması için söz konusu düzenlenenin iptali istendi. Ayrıca aile hekimlerinin yanında hizmet alımı yoluyla sağlık personeli çalıştırılmasına izin veren hükmün ise kamu sağlık hizmetlerinin kamu görevlisi olmayan personel eli ile gördürülmesinin Anayasaya aykırı olduğu ifade edilerek iptali talep edildi.
 
3 Ayda Aile Hekimi Değiştirme
Dilekçede yönetmelikte "Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemez." hükmünde yer alan üç aydan önce ibaresinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde "Aile hekimlerini üç aydan sonra serbestçe değiştirebilmenin önünü açılmasının aile hekimlerine yönelik usulsüz ve haksız isteklerin ( ör. Rapor talebi, usulsüz reçete yazdırma vb.) artmasına sebep olacağına dikkat çekildi. "Bu tür haksız ve usulsüz istekleri yerine getirilmeyen kişiler aile hekimini belli süreden sonra değiştirmek ile tehdit edebileceklerdir. Zorunlu haller açık ve net olarak tanımlanarak bu hallerin dışında aile hekimlerinin kişilerce serbestçe değiştirilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir." Denildi. Üç aydan önce ibaresinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurularak iptali istendi.
 
Aile Hekimlerinin Görevleri
Dava dilekçesinde yönetmelikte aile hekimlerinin Bakanlıkça ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapacağının hüküm altına alınmasına rağmen söz konusu görevlerin nelerden ibaret olduğuna dair açıklayıcı bir hükme yer verilmediği belirtildi. Söz konusu hüküm ile "torba" niteliğinde ucu açık, kapsamı bilinmeyen ve belirlenemeyen bir düzenleme yapılması yoluna gidildiği ifade edildi. Bu düzenlemenin aile hekimleri idareciler tarafından keyfi olarak görevlendirilmesine neden olacağına dikkat çekildi.
 
Misafir Hastadan Ücret Alınmaması
Dilekçede ayrıca misafir hasta tanımında yer alan "sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalma" ve "geçici süre ile Türkiye'de ikamet" fiillerinde süre kavramının açıkça belirtilmediği ifade edilerek" . Örneğin 25 000 nüfusa sahip yazlık ve turistik bir kent yaz aylarında 250 000 nüfusa çıkabilmektedir. Hastaların kesin kayıt taleplerini bizzat aile hekimi kendisi alsa bile 4000 kişinin üzerindeki hastalara misafir şeklinde bakmak zorunda kalmaktadır. Böylece aile hekiminin zaten çok fazla olan iş yükü iyice artmaktadır. Ayrıca, dava konusu hükümle aile hekiminin misafir hastadan herhangi bir ücret talep edemeyeceğinin düzenlenmesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır." denilerek söz konusu hükmünde iptali istendi.
 
Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yeni yönetmelikte çalışanların mağdur edecek birçok düzenlemenin yer aldığını ifade ederek "Aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili çalışanların çok şikâyeti var. Sendikamıza intikal eden şikayetleri ve birçok aile hekiminden alınan görüşler doğrultusunda Ar-Ge merkezimizce yapılan değerlendirmeler ışığında mağduriyete yol açan hükümleri tespit ettik. Söz konusu hükümlerin iptali için Danıştay'a dava açtık." dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder